Doel

Anbi Stichting GoedWerkGhana heeft als belangrijkste doelstelling het financieren van mogelijkheden voor de verbetering van de levensomstandigheden in Ghana en in het bijzonder de omgeving van Kumasi in het Ashantigebied. Dit doel is een afgeleide van de doelstelling van GoodWorldGhana in Ghana.

De belangen van kinderen, jongeren en vrouwen krijgen de primaire aandacht en in de verbetering van de levensomstandigheden staat duurzaamheid voorop. Dat wil zeggen dat projecten zichzelf na oplevering in stand moeten kunnen houden en dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van lokale materialen en middelen.

Nederlandse en Belgische vrijwilligers wordt de gelegenheid geboden om, door inzet ter plaatse, hun kennis en kunde in te zetten bij het verwezenlijken van de hiervoor vermelde doelstellingen.

Beleidsplan 2015 - 2020 pdf beleidsplan 2020
Financieel jaar verslag 2019 pdf 2019
Financieel jaar verslag 2018 pdf 2018
Financieel jaar verslag 2017 pdf 2017
Financieel jaar verslag 2016 pdf 2016
Financieel jaar verslag 2015 pdf 2015
Beleidsplan 2011 - 2014
Financieel jaar verslag 2014 pdf 2014
Financieel jaar verslag 2013 pdf 2013
Financieel jaar verslag 2012 pdf 2012
Financieel jaar verslag 2011

project 5. Eindrapportage SMILE in transition
project 4. Early Childhood Day Treatment
project 3. drive way 2012
project 2. maintenance 2011-2012
project 1. street youth 2012 - 2016

Bedrijfsgegevens

De Anbi stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nr. 17281139. Het RSIN nr.is 822177079
De stichting is gevestigd te s Hertogenbosch, Willem van Oranjelaan 52, Postcode 5211CW.
De stichting telt op dit moment drie onbezoldigde bestuurders,
Dhr. Nieuwendijk, Mevr. Wijnakker, Mevr. M.C.H.J. van Eenbergen
Contact: Dhr. van Nieuwendijk, tel : 073 61318186

Triodos bankrekening nr.: NL41 TRIO 019 83 51 593
stichting@goedwerkghana.nl

GoedWerkGhana

Funding Local NGO

 


Anbi Stichting GoedWerkGhana and GoodWorldGhana ltd. are registered at the chambers of commerce in the Netherlands and Ghana (Africa) with commerce code Ref no. NL-17281139 and G.22,426 ©. Copyright. 2007- 2014